Hírek

Cégünk, a Steel-Vent Eger Kft. 2018. évben nyújtotta be pályázatát a

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívásra.

A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.7-15-2016-02103

A pályázati célja: jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, eljárások prototípusainak kifejlesztése, valamint forgalomba hozatala. 

 A fejlesztési elképzelés összköltsége 118.382.177,- Ft, melyből 71.029.306,- Ft vissza nem térítendő támogatás. A támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával történik.

 

A Steel-Vent Eger Kft 1995 évben alakult épület, híd, alagút és közműépítési tevékenységre. A Cég tevékenysége, energia iparral kapcsolatos, nyomvonalas létesítmények szerelés-építése, karbantartása, technológiai csőszerelés, katódvédelmi tervezés, üzemeltetés és karbantartás, acél szerkezetek gyártása, éghető folyadékok tárolására szolgáló tartályok és nyomástartó edények gyártása.

Katódvédelmi tevékenységünk révén pályázhattunk az adott projektre,  melynek célja „Komplex in situ bioremediációs eljárás klórozott alifás vegyületek kármentesítésére” elnevezésű, GINOP-2.1.7-15-2016-02103 azonosító jelű pályázatban definiált feladatok megvalósítása, prototípus készítés, egyes környezetszennyezések helyszínen történő csökkentése, felszámolása érdekében.

 A szennyezést okozó klórozott alifás vegyületek közös jellemzője, hogy stabilak, nehezen bomlanak, perzisztensek (tartósan megmaradnak), anoxikus (levegőtől elzárt) felszín alatti környezetben könnyen akkumulálódnak, nehezen hozzáférhetőek. A víz alatti rétegből folyamatosan szennyezőanyagot bocsáthatnak ki – ami a talajvíz áramlásával az ivóvíz készletet veszélyeztetheti.

A prototípus feladata a biológiai aktivitás nyomonkövetésére alkalmazott online talajgáz szenzorrendszer, továbbá a CO2/CH4 és etilén érzékelők vezérlésére szolgáló jelkinyerő és adattovábbító elektronika fejlesztése és ezek tesztterületre történő adaptációja. A vezérlőegységeket, a mérő és  adattovábbító elektronikát, az adagoló berendezéseket egy konténeres, mobilizálható beavatkozási egységben kell felszerelni.

A kísérleti fejlesztési tevékenység során feladat az in situ elektrolízissel hidrogént előállító, katódvédelmi alapokra épülő, szabadon változtatható feszültség és áramerősség kimenettel bíró egyenáramú berendezés összeállítása, mely egy elektronikai elemből, valamint a tesztterület paraméterei alapján megtervezésre kerülő -számú és méretű- anód és katód elektródokból áll. A szükséges kiegészítők helyszíni telepítését, a tápoldat továbbító csövek fektetését és a kármentesítési folyamat kontroljához szükséges megfigyelő kutak lefúrását egy, már szennyezett területen kell megvalósítani.

A komplex prototípus működését egy valós szennyeződéssel érintett tesztterületen kell vizsgálni. A tesztelés során az elektrolízist különböző feszültség és áramerősség értékeken üzemeltetve mérni kell a katódok környezetében a hidrogénkoncentrációt, a kémiai analitikai vizsgálatokkal nyomon követni a talajvíz vízkémiai paramétereit, a szennyezőanyag koncentrációkat és a molekuláris biológiai módszerekkel nyomonkövetni a bejuttatott mikrobák arányának alakulását.

A saját fejlesztésű talajgáz szenzorok mérési adatait adatbázisban rögzítik és a kémiai analitikai vizsgálati eredményekkel együtt értékelik. A mérések, értékelések alapján meghatározható az elektrolizáló egység hatástávolsága, a szennyezés lebomlása alapján az elektródok elrendezése, optimális száma és helyzete. A szenzorrendszer jelek és a kémiai analitika összevetésével meghatározható a szenzorok ideális száma és azok elhelyezkedése.

A mérési eredményekből meg kell tudni határozni az adott földtani közegnél az egyes szennyezőanyagok eredményes lebontásához szükséges kiegészítő adalékanyagok mennyiségét.

A teszttapasztalatok alapján a kifejlesztendő prototípus műszaki paramétereit, annak üzemeltetését, a konténer tervezett elrendezését, a kármentesítés optimális folyamatát, illetve a hatékonyság ellenőrzését mérő szondák visszacsatolását véglegesíteni kell.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

SZAKMAI EREDMÉNY BEMUTATÁSA

STEEL-VENT EGER KFT.

 Az általunk megvalósított projekt eredménye:

Az általunk tervezett projekt sikeres megvalósításának eredményeként rendelkezésünkre áll, a terepi körülmények között tesztelt, működő, a klórozott alifás szénhidrogének in situ kezelésére és a folyamatok nyomon követésére alkalmas komplex berendezés prototípusa.

 Kifejlesztésre került eredmény részletes bemutatása:

A kísérleti fejlesztés során megvalósult egy olyan, a klórozott alifás szénhidrogén talajszennyezések in situ kármentesítése során alkalmazható berendezés prototípusa, amely a talajvíz bontásával képes a klórozott alifás vegyületek biológiai deklorinációjához szükséges molekuláris hidrogén helyszíni előállítására és a további szükséges egyéb kiegészítő anyagok (pl. vitaminok, szénforrások) adalékolására. A berendezés használatával megteremthetőek azon környezeti feltételek (pH, elektrondonor-, és hidrogén koncentráció), melyek a klórozott szénhidrogének optimális mikrobiológiai lebontásához szükségesek. A kifejlesztett rendszer részét képezi egy talajgáz mérő szenzor hálózat, mely képes a bioremediáció szempontjából fontos talajgázok (etilén, metán, szén-dioxid) egyidejű mérésére és az adatok vezeték nélküli továbbítására a prototípus PLC vezérlésével, mely által lehetővé válik a rendszer automatizálása visszacsatolás révén. Szintén részét képezi a rendszernek egy eredetileg nem tervezett fejlesztés, aminek révén képesek vagyunk mérni a felszabaduló hidrogéngáz koncentrációját a monitoring kutakban.

A kifejlesztett prototípus központi egysége (PLC, vízkezelő berendezések, injektáló tartályok, adagoló és injektáló szivattyúk, szelepek) egy 10” méretű zárható konténerben került elhelyezésre.  A konténer egy komplett egységként szállítható és telepíthető a kívánt területen.

A prototípus próbaüzeme egy klórozott alifás vegyületekkel erősen szennyezett területen megtörtént. Minden részegység megfelelően működött. Jól detektálhatóak voltak a szennyezett, illetve szennyezetlen kontroll területek közötti különbségek a talajgáz szenzorrendszer mérései alapján. Teszteltük a különböző beavatkozások (hidrogéntermelés kétféle áramerősséggel, illetve ásványi anyag injektálás) hatását a talajgázok, szennyezéskoncentrációk, illetve a talaj mikrobiológiai paramétereinek alakulására. Megfigyeléseket tettünk az egyes beavatkozásokat követő változásokra.

A kifejlesztett prototípus egyes részegységei önállóan is megállják a helyüket. A kombinált, három gáz egyidejű mérésére képes talajgáz mérő berendezés egyedülálló a piacon. Tudomásunk szerint nincs másik talajgázmérésre alkalmazható, letelepíthető, automata, távoli elérésű etilén szenzor. A berendezés azért is egyedülálló, mert képes többféle egyedileg beállított mélységben, vagy a talajvízszint követésével méréseket végezni. A mérőberendezés alkalmas lehet más tudományágak szolgálatára is ugyanis, minimális módosítással akár több száz méteres mélységekbe leengedve is képes az ott lévő gázkoncentrációk meghatározására.

A vízszintes fúrási technológiával kialakított, PLC vezérlésű több mint száz egyedi pontot kezelni képes horizontális injektálórendszer nem csak a klórozott alifás kármentesítésben alkalmazható, hanem nagyon korszerű megoldás egy alternatív elektronakceptorokon (nitrát, szulfát) alapuló kármentesítési eljárásban a biobarrier kialakításához.

A kifejlesztésre került komplex prototípus terepi alkalmazásával pedig a jelenlegi eljárásoknál lényegesen költséghatékonyabb módon, és rövidebb idő alatt érhető el a területek kármentesítése. Olyan területeken is alkalmazható, ahol a kármentesítési tevékenység korábban nem volt rentábilisan megvalósítható. Ennek következtében várhatóan újabb szennyezett területek kármentesítése valósítható meg a jövőben. A prototípus távvezérelhetőségének és on-line lekérdezhetőségének köszönhetően, a rendszer üzemeltetése, a teljes rendszer folyamatos nyomonkövetése sokkal hatékonyabb más hasonló eljárásoknál.

 Az eredmény közzétételének dátuma: 2021. 01. 11.

 

Kedvezményezett neve: STEEL-VENT EGER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Komplex in situ bioremediációs eljárás klórozott alifás vegyületek kármentesítésére
A szerződött támogatás összege:  71.029.306,- Ft
A támogatás mértéke (%): 60 %

A projekt kezdési dátuma:

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018. 09. 01.

2020.12.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-02103

 

 

Impresszum

      Módosítás alatt    

Oldalainkon HTTP-sütiket (cookie-kat) használunk a jobb működés érdekében. További információkért kattintson ide